Bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/ 11/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:  18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất  :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 75 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:  18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất  :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 77 %.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:  18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất  :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 75 %.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại