Hội nghị đánh giá hoạt động Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Khoa học và Công nghệ

(BTV) Chiều 20/11, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2/2019.


Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã tiếp nhận 99 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố (nhiều hơn 30 hồ sơ so 2018). Qua đánh giá, các sáng kiến có nội dung ngày càng đa dạng, nâng cao chất lượng cả về tính mới, sáng tạo và ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dạy và học; góp phần quan trọng vào phong trào thi đua trên địa bàn. Riêng đợt 2/2019, Hội đồng tiến hành xét và công nhận 36 sáng kiến, bao gồm 22 sáng kiến thuộc lĩnh vực công tác Đảng và quản lý Nhà nước; 10 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; 2 sáng kiến thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật và 2 sáng kiến thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Qua thảo luận và đóng góp ý kiến của Hội đồng Sáng kiến, 100% thành viên bỏ phiếu nhất chí công nhận 36 sáng kiến đợt 2/2019.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường cho rằng, số lượng các sáng kiến hiện nay còn ít so với số cán bộ, người lao động trên địa bàn. Vì vậy thời gian tới, các thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh cần xem xét đưa ra các giải pháp nâng cao tính hấp dẫn của việc tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng kiến. Tuyên truyền khuyến khích, động viên cán bộ, lao động sáng kiến tại từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Hội đồng cấp cơ sở tại các cơ quan, ban ngành, thẩm định nghiêm túc các hồ sơ sáng kiến trước khi trình lên cấp tỉnh bảo đảm đúng hình thức, thủ tục và chất lượng.

* Đối với Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, từ đầu năm đến nay, Hội đồng đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019, bao gồm 38 đề tài, dự án (22 đề tài, dự án thực hiện mới, 13 đề tài, dự án chuyển tiếp, 3 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025) và 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hội đồng cũng tiếp nhận 23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới, xét duyệt đưa 20 nhiệm vụ vào danh mục đề tài dự kiến năm 2020, trong đó có 6 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, y tế; 14 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục rà soát, lựa chọn các đề tài, nhiệm vụ khoa học một cách trọng tâm, có tính ứng dụng cao. Mời gọi các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, đề xuất những đề tài giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương, nhất là ô nhiễm môi trường, công nghệ thông tin, nông nghiệp đô thị, xã hội hóa trong công tác triển khai khoa học và công nghệ, khuyến khích cán bộ tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trên lĩnh vực của mình, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đề tài khoa học, cơ quan thường trực tập trung rà soát lại lần cuối các đề tài xong trước 30/11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh mong muốn và ưu tiên các đề tài giải quyết vấn đề cấp bách của tỉnh như xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững… Cơ quan thường trực của Hội đồng xem xét đặt hàng, huy động cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học tham gia nghiên cứu đề xuất và kịp thời bổ sung những đề tài khoa học có chất lượng cao.
Chu Oánh – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại