Bản tin dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/11/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:  19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất  :  26 – 280C  
Độ ẩm trung bình: 75 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:  19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất  :  26 – 280C  
Độ ẩm trung bình: 77 %.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:  19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất  :  26 – 280C  
Độ ẩm trung bình: 75 %.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại