Bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26/11/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa; gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ vài nơi.
Gió nhẹ, ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất:  19  – 210C 
Nhiệt độ cao nhất  :  25 – 270C  
Độ ẩm trung bình: 80%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm không mưa; gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ vài nơi.
Gió nhẹ, ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất:  19  – 210C 
Nhiệt độ cao nhất  :  25 – 270C  
Độ ẩm trung bình: 82%. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm không mưa; gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ vài nơi.
Gió nhẹ, ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất:  19  – 210C 
Nhiệt độ cao nhất  :  25 – 270C  
Độ ẩm trung bình: 80%. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại