Bản tin dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27/11/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.  Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  17  – 190C 
Nhiệt độ cao nhất  :  23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 83%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.  Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  17  – 190C 
Nhiệt độ cao nhất  :  23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 85%. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.  Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  17  – 190C 
Nhiệt độ cao nhất  :  23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 83%. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại