Bản tin dự báo thời tiết đêm 03 ngày 04/4/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.
Gió Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  24 – 260C. 
Độ ẩm trung bình: 87%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.
Gió Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  24 – 260C. 
Độ ẩm trung bình: 89%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.
Gió Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  24 – 260C. 
Độ ẩm trung bình: 87%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại