Họp đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

(BTV) Chiều 26/11, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh họp đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh chủ trì.

 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, BCĐ các cấp đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Các địa phương đều tiến hành họp bình xét tới từng hộ gia đình bảo đảm chính xác đúng đối tượng, khách quan, dân chủ, công khai, đúng với tình hình đời sống của nhân dân địa phương. Trong quá trình thực hiện rà soát, BCĐ tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quy trình rà soát, tiến độ triển khai thực hiện ở các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời đôn đốc công tác rà soát theo đúng quy trình, tiến độ quy định. Kết quả, từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019, hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 5.593 hộ xuống còn 4.565 hộ (tỷ lệ giảm từ 1,62% xuống 1,27%); hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm từ 7.468 hộ xuống còn 6.678 hộ (tỷ lệ giảm từ 2,17% xuống 1,85%).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đánh giá cao nỗ lực của BCĐ các cấp trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Trên cơ sở kết quả rà soát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương phân tích cụ thể, phân loại nguyên nhân nghèo của từng nhóm hộ nghèo, cận nghèo (về thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản) để đưa ra các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp với chiều thiếu hụt. Với các đối tượng không thể thoát nghèo  như người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn,… thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng các chính sách bảo trợ xã hội để việc hỗ trợ đạt hiệu quả thiết thực, phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2%.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại