Bản tin dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Gió đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất:18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  24 –260C  
Độ ẩm trung bình: 68%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Gió đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất:  18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 70%. 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Gió đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất:  18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 68%. 

 
Theo TTKTTV tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại