Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/4/2019

BTV

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  27 – 290C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  27 – 290C. 
Độ ẩm trung bình: 85%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  27 – 290C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại