Bản tin dự báo thời tiết đêm 01 ngày 02 tháng 12 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi.
Gió đông bắc cấp 3.Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:15– 170C
Nhiệt độ cao nhất :  18 –200C  
Độ ẩm trung bình: 73%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi.
Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  15– 170C
Nhiệt độ cao nhất :  18 – 200C  
Độ ẩm trung bình: 75%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ .
Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  15– 170C
Nhiệt độ cao nhất :  18 – 200C  
Độ ẩm trung bình: 73%.

Theo TTKTTV tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại