Chuẩn bị diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh, thành phố phía Bắc hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề”

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh và Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức cuộc họp chuẩn bị Diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh, thành phố phía Bắc hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề”và Hội chợ “Sắc màu làng nghề” tại tập đoàn Hanaka.

 

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến chung cho việc tổ chức Diễn đàn nhằm tuyên truyền, phổ biến Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thông qua việc doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân các tỉnh, thành tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung và kinh tế làng nghề nói riêng. Khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm với sự phát triển kinh tế của đất nước và địa phương.

Diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh, thành phố phía Bắc hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề”và Hội chợ “Sắc màu làng nghề”dự kiếntổ chức trong 2 ngày 22, 23/12/2019 tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá – Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 
Anh Khôi – Văn Đức

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại