Từ năm 2020, Bắc Ninh sẽ thực hiện khử trùng, tiêu độc một năm 2 lần

(BTV) Từ năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện 1 năm 2 lần chiến dịch khử trùng, tiêu độc vào các tháng 5,6 và tháng 11, 12. Đây là một trong những nội dung Kế hoạch “Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn năm 2020” của tỉnh.

 

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động tuyên truyền các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản; hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh động vật cho người dân; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống thú y cơ sở và lực lượng tham gia phòng, chống dịch; xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và trên đàn thủy sản. Tiêm phòng cho đàn vật nuôi, mỗi năm 2 đợt vào các tháng 3, 4; đợt 2 vào các tháng 9, 10 hàng năm. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tổ chức kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, điểm giết mổ, các tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm và thủy sản; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ động vật; vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không đảm bảo an toàn vệ sinh thú y.
Hoa Tâm

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại