Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật triển khai nhiệm vụ năm 2020

(BTV) Chiều 02/12, tại Sở Công thương, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2019, các đơn vị trong Khối đã chủ động thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo bản đăng ký giao ước thi đua, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, mục tiêu giao ước đề ra. Các đơn vị đã tích cực tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa các nội dung về phong trào thi đua vào thực tiễn hoạt động; tham mưu tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ của tỉnh, của ngành và từng đơn vị; luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết để khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần và tác phong lao động cần cù, sáng tạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

Năm 2020, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị Sở Công thương được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Sở Xây dựng, Sở Thông tin & Truyền thông và Cục Dự trữ quốc gia khu vực Hà Bắc nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh nhận Bằng khen của Chính phủ; các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên Minh HTX tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Liên Minh HTX tỉnh làm Trưởng Khối trong năm 2020.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại