Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 205 và triển khai nhiệm vụ tháng 12

(BTV) Chiều 02/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì. Dự và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Quy định 205 gồm có 4 phần, 15 Điều với các nội dung chính như: Quy định những việc phải làm, không được làm (đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp; đối với cán bộ tham mưu, đề xuất; đối với nhân sự…); hành vi chạy chức, chạy quyền; hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện… Quy định nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ, các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. 

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng năm 2019. Trong đó nhấn mạnh: Ngành xây dựng Đảng đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt kết quả tốt, tham mưu hoàn thành 15/17 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương, kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định, việc ban hành Quy định 205 là việc thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng. Đề nghị các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm Quy định, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và thời gian tiếp theo, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng năm 2020; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu cấp ủy Đảng và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện Quy định 205 và nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đề nghị cấp ủy các cấp tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung của Quy định 205 và các văn bản hướng dẫn khác; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cuối năm và cả năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy… Góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 
Thu Hằng- Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại