Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài khóa XXI lần thứ 25

(BTV) Sáng 03/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 25 mở rộng để đánh giá kế quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2019. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự.


Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Lương Tài đạt 7,6%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 1.298 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt 202 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%. Về xây dựng nông thôn mới, 13 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019. Tổ chức tốt các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Các lĩnh vực khác có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Lương Tài chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và củng cố Chi bộ dưới Đảng bộ cơ sở yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. 

Tại Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài khóa XXI (Mở rộng) thông qua các báo cáo quan trọng khác trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự... Thông qua quy hoạch vùng huyện Lương Tài đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2020, trên cơ sở bám sát chủ đề của tỉnh “Bắc Ninh đoàn kết đổi mới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục tập trung hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”, huyện Lương Tài tập trung cao chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, hoàn thiện các thủ tục để huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tập trung cao chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Tại Hội nghị, trên cơ sở giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài đã bầu bổ sung một chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Tài nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đài Phát thanh Lương Tài

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại