Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020

(BTV) Chiều 03/12, tại huyện Tiên Du, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2019, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Tổng sản phẩm (GRDP) của các huyện, thị xã, thành phố đạt trên 47.518 tỷ đồng; tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực, tỷ trọng khu vực Công nghiệp – Xây dựng cơ bản tăng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn các cụm đạt hơn 27.525 tỷ đồng, vượt hơn 200% kế hoạch so với dự toán giao. Đến nay, toàn tỉnh có 4 đơn vị gồm: Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I. Công tác an sinh xã hội, lao động việc làm luôn được các địa phương quan tâm, trong năm đã giải quyết việc làm mới cho gần 23.000 lượt lao động; tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định.

Năm 2020, đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra và thống nhất thực hiện 6 nhóm giải pháp; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đổi mới, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã bầu chọn và đề nghị đơn vị huyện Tiên Du được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; các đơn vị: Thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Lương Tài được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 2 huyện Yên Phong và Gia Bình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đơn vị huyện Yên Phong được suy tôn làm Cụm trưởng Cụm thi đua khen thưởng năm 2020./.
Đài  PT Tiên Du

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại