Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

(BTV) Sáng 04/12, HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH hội tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.


Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực và yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai biện pháp khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng các cấp và có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, của dân tộc. Các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định theo chủ đề năm 2020 là: “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”. 

Cụ thể: Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; tiếp tục thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề; tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất/1ha canh tác; xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực chất, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong quy hoạch, kiến trúc, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính...Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng, công trình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo; y tế, văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao, báo chí - truyền thông; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra - giám sát, kiểm toán; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cũng lưu ý: Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Canh Tý, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quản lý, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo; chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, lễ hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh.
Phi Trường - Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại