Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 05/12, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ về kinh tế - xã hội và các nội dung chuyên đề; Thảo luận, giải trình và chất vấn các sở, ngành, địa phương.


Mở đầu phiên họp, Thư ký Kỳ họp tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ chiều ngày 04/12. Đã có 38 lượt ý kiến phát biểu, cơ bản đồng tình và đánh giá cao tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, một số đại biểu còn băn khoăn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh không đạt kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp; cơ cấu kinh tế vẫn lệ thuộc vào khu vực FDI,..Nguồn vốn đối ứng xây dựng nông thôn mới ở cấp xã chưa được đảm bảo; quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản có mặt còn hạn chế. Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đạt yêu cầu; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở một số địa phương còn bất cập. Một số thủ tục hành chính chưa thực sự thông thoáng, tình trạng khiếu kiện về đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp. Tiến độ thực hiện các dự án xử lý môi trường còn chậm; một số điểm ô nhiễm môi trường làng nghề chưa được giải quyết dứt điểm...

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, đa số đại biểu đồng tình với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế từ 5%-7% và các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đặc biệt là chủ đề của năm 2020 “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả đề án bảo vệ môi trường”. 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết, khắc phục những hạn chế nêu trên. 

Cũng trong sáng nay, các đại biểu tiếp tục nội dung thảo luận, giải trình và chất vấn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phần thảo luận - chất vấn sẽ “mở” hơn so với trước, tức là không đi sâu vào ngành cụ thể, mà tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Pháp chế.
Phi Trường - Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại