Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 16 Nghị quyết

(BTV) Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết, trong đó có 4 Nghị quyết về công tác cán bộ, 14 Nghị quyết Chuyên đề. Các nghị quyết Chuyên đề được HĐND tỉnh thông qua gồm:


1. Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch năm 2020 tỉnh Bắc Ninh.

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

4. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020. 

5. Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 05 năm (2020-2024).

6. Phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

7. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

8. Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

9. Bãi bỏ quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng. 

10. Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động 68 năm 2020.

11. Chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

12. Phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

13. Thông qua chủ trương xây dựng đề án “Một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với tỉnh Bắc Ninh”. 

14. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu Đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong và dự án xây dựng mới chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.
BTV

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại