Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

(BTV) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung bế mạc Kỳ họp.


Bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp vào các báo cáo, tờ trình với nhiều ý kiến chất lượng. Đồng thời, xem xét và biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo...Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại và nguyên nhân, và đưa ra kế hoạch, giải pháp cho năm 2020 sát với thực tiễn. 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tại Kỳ họp và coi đây là chỉ đạo có ý nghĩa xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời, ghi nhận quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cấp, ngành, sự ủng hộ của cử tri cho thành công Kỳ họp; coi đây là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh thời gian tới. 
Phi Trường - Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại