Bản tin dự báo thời tiết đêm 06 ngày 07/12/2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  12  – 140C 
Nhiệt độ cao nhất  :  22 – 240C  
Độ ẩm trung bình: 48%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  12  – 140C 
Nhiệt độ cao nhất  :  22 – 240C  
Độ ẩm trung bình: 50%. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  12  – 140C 
Nhiệt độ cao nhất  :  22 – 240C  
Độ ẩm trung bình: 48%. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại