UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản quý I

(BTV) Sáng 12/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2019, kế hoạch thực hiện các tháng tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh.


Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, cơ bản bảo đảm về tiến độ, đáp ứng điều kiện để được bố trí vốn trong năm 2019. Việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của Luật, phù hợp với quy hoạch của ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác đấu thầu qua mạng được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm, các công trình cơ bản lựa chọn được nhà thầu uy tín. Căn cứ số vốn được phân bổ, các chủ đầu tư triển khai quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 224 gói thầu, giá trị hơn 811 tỷ đồng…Nhiều chủ đầu tư tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát và đánh giá dự án đầu tư; giảm các thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, thể hiện tính minh bạch trong đầu tư công. Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng được tăng cường, góp phần hạn chế những tiêu cực, lãng phí khi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự nỗ lực của các ngành và các địa phương trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua, song Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Cho tới thời điểm này, kết quả giải ngân còn chậm, mới chỉ đạt 27%. Trong khi đó, năm 2019 tỉnh đã cân đối, bố trí nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản khá lớn. Vì vậy, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các Ban Quản lý dự án cần tập trung cao  nhằm hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng. Bởi, đây chính là nền móng, tiền đề cho sự phát triển của Bắc Ninh trong cả nhiệm kỳ tới đây. 

Về những kiến nghị trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cơ cấu lại vốn cho các hạng mục trong dự án, song sẽ không xem xét thực hiện điều chỉnh dự án, gói thầu hoặc thanh quyết toán đối với các dự án chưa cập nhật trên hệ thống thông tin…Đồng thời với đó, Sở Tài chính chủ trì cùng với ngành Kế hoạch và Đầu tư thành lập tổ công tác kiểm tra và thu hồi dư nợ đối với các công trình không đảm bảo tiến độ kế hoạch. Lưu ý các chủ đầu tư, bên cạnh việc đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục khối lượng công việc đã thực hiện để thanh quyết toán công trình nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; quá trình thi công cũng cần hết sức chú ý tới chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình, công tác bảo vệ môi trường cũng như phòng cháy chữa cháy. 

Đảm bảo tất cả các công trình, không chỉ thể hiện nét kiến trúc hiện đại mà còn phải mang dấu ấn văn hóa, thể hiện sự đổi mới và phát triển của vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc.
                        T.Tùng – T.Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại