Sở Nội vụ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương 2019

Chiều 06/12, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019.

 

Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong 15 ngày, gồm 155 học viên là công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức trong quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu 12 chuyên đề với 2 khối kiến thức và kỹ năng, bao gồm: Quản lý, lãnh đạo chung cấp phòng, quản lý theo lĩnh vực; một số chuyên đề đi sâu vào bồi dưỡng kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật, kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng tham mưu, quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng … hay các kiến thức và kỹ năng quản lý lĩnh vực nội chính, kinh tế - tài chính, văn hóa xã hội. Kết thúc khóa học, có 104 học viên đạt loại khá, đạt 67,9% đạt loại trung bình.

Kết thúc lớp Bồi dưỡng, với những kiến thức, kỹ năng đã được học, mỗi học viên, tùy thuộc vào vị trí, cương vị công tác sẽ vận dụng vào thực tiễn công việc; góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý tại đơn vị. Đây cũng là một trong những căn cứ bắt buộc khi xem xét điều kiện để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại