Năm 2019, Bắc Ninh thu ngân sách đạt gần 30 nghìn tỉ đồng

(BTV) Năm 2019, mặc dù khu vực công nghiệp bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới, song thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn đạt và vượt dự toán năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ.


Năm 2019, toàn tỉnh ước thu 29.912 tỷ đồng, vượt 2.515 tỷ đồng so dự toán năm, tăng 6,5% so năm 2018, trong đó: Thu nội địa ước 23.662 tỷ đồng, vượt 2.515 tỷ đồng dự toán, tăng 8%. Chi ngân sách ước 25.618 tỷ đồng, tăng 15,9% so năm 2018, trong đó chi đầu tư phát triển ước 10.052 tỷ đồng, tăng 9,1%; chi thường xuyên tăng 27,4%. 

Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phát triển an toàn, ổn định, đảm bảo tốt khả năng thanh khoản. Tổng nguồn vốn huy động 116.200 tỷ đồng, tăng 16% so cuối năm 2018; dư nợ tín dụng 91.000 tỷ đồng, tăng 13%; nợ xấu ước 4.999 tỷ đồng, trong đó được xử lý 1.443 tỷ đồng..

Năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước 29.326 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 22.756 tỷ đồng. Chú trọng các giải pháp đảm bảo giữ vững kỷ luật tài chính- ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu đáp ứng các nhu cầu chi tiêu, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại