Toàn tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 16 tỷ đồng

(BTV) Đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 (từ 17/10 - 31/12), toàn tỉnh phấn đấu đạt hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh hơn 3,8 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện hơn 3 tỷ đồng và Quỹ cấp xã hơn 5,2 tỷ đồng. Đến thời điểm này, số Quỹ ủng hộ “Vì người nghèo” đã đạt gần 16 tỷ đồng, vượt gần 4 tỷ đồng so với kế hoạch.

 

Ban Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ và các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ủng hộ được gần 16 tỷ đồng cho Quỹ, đạt 132% so với kế hoạch.

Một số địa phương có số Quỹ đạt cao như: Huyện Quế Võ được hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch; huyện Gia Bình vận động hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch; thành phố Bắc Ninh vận động được gần 1,9 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch; huyện Lương Tài vận động được gần 1,1 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ cho đợt cao điểm đến hết ngày 31/12/2019.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại