Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

(BTV) Sau kết quả lấy ý kiến lần đầu tiên, chiều 10/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lần thứ 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Tại Hội nghị, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng là đơn vị tư vấn xây dựng Quy hoạch đã trình bày tóm tắt nội dung tổng thể Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phần bổ sung ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị lấy ý kiến lần 1. Theo đó, Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được thực hiện trên cơ sở: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm; Quy hoạch xây dựng, trong đó có Quy hoạch đô thị và Quy hoạch sử dụng đất... Quy hoạch gồm 19 nội dung liên quan đến tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển bền vững, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực triển khai của tỉnh. Trong đó xác định công nghiệp là ngành mũi nhọn của tỉnh, đặc biệt là công nghiệp điện tử, du lịch nhân văn là thế mạnh của tỉnh; các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, môi trường sinh thái, an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, đặc biệt đơn vị chủ trì là Sở KH&ĐT và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch. Với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy hoạch (thời gian dài, biên độ rộng, kinh phí cao khoảng trên 50 tỷ đồng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Cùng với các ý kiến tại Hội nghị, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nghiên cứu sâu tài liệu, nội dung, nhiệm vụ Quy hoạch, thực hiện đóng góp bằng văn bản, gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 16/12. Trên cơ sở đó, Sở KH&ĐT phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn kịp thời tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đảm  bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay trong tháng 12/2019. Qua đó, để tỉnh phê duyệt, làm cơ sở trình Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01/2020.
H.Tâm – X.Trường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại