Bắc Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

(BTV) Với những giải pháp đồng bộ được các cấp, các ngành triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là các nỗ lực trong cải cách hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các buổi đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Bắc Ninh đã và đang có những bước phát triển với dấu hiệu tốt.


Năm 2019, tuy nền kinh tế thế giới có những tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh nói riêng, song khu vực kinh tế tư nhân vẫn duy trì được tốc độ phát triển ổn định, trở thành động lực trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh với tốc độ tăng trưởng 8,3%, tạo ra 1,76 điểm tăng trưởng toàn tỉnh; bổ sung trên 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho nền kinh tế, tăng 8,6% so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với năm 2018.

Lũy kế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 15.285 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân (chiếm 92,6% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 183,3 nghìn tỷ đồng (chiếm 76,5% tổng số vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh); và 1.338 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 171,9 nghìn tỷ đồng. Đây là một dấu hiệu tốt, qua đó cho thấy để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, tỉnh Bắc Ninh cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc để tăng trưởng và phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo, qua đó giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại