Đại hội Câu lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2

Sáng 12/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Câu lạc bộ (CLB) Lâm nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tới dự, có lãnh đạo CLB Lâm nghiệp Việt Nam.

 


Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, CLB đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức được giữ vững, trong 05 năm, kết nạp được thêm 11 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 100 người. CLB đã thường xuyên, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, góp ý trong các phương án, đề án, Bộ Luật về lâm nghiệp; tổ chức các cuộc hội thảo phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, kỹ thuật về lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng; tiến hành tham gia đóng góp ý kiến về Đề án “Cải tạo xây dựng rừng Bắc Ninh theo hướng bền vững”; công tác chăm lo đời sống cho các hội viên cũng được đảm bảo.

Nhiệm kỳ tới, CLB sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động, kết nạp thêm hội viên mới; tổ chức giao lưu giữa các Chi hội trong toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp nhằm nắm bắt thông tin về lâm nghiệp, kịp thời phổ biến sâu rộng tới các hội viên; tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án xây dựng ngành Lâm nghiệp phát triển một cách bền vững…

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí; thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ 2.

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, CLB Lâm nghiệp Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019. 
Vũ Tuyển - Tiến Thật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại