Hội thảo đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Sáng 12/12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công bố kết quả khảo sát, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.


Hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh thành lập từ năm 2007 với 108 hội viên. Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đều có tổ chức Hội với gần 1.000 hội viên tự nguyện tham gia. Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội thường xuyên nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phản ánh với UBND tỉnh tại hội nghị gặp mặt hoặc đối thoại hàng năm. Để góp phần nhận diện và đề ra những giải pháp khắc phục, vừa qua, Hiệp hội đã xây dựng phiếu khảo sát nhằm đánh giá thực trạng về nhu cầu hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh gồm 33 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: Tổng quan về doanh nghiệp; đánh giá chung về cải cách thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước; các chính sách hỗ trợ tín dụng, mặt bằng sản xuất kinh doanh, thuế, công nghệ, thông tin tư vấn và pháp lý, thúc đẩy hoạt động thương mại, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhu cầu hỗ trợ DNNVV.

Hội thảo cũng nhận được 25 bài tham luận của các sở, ngành và doanh nghiệp đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ DNNVV trên địa bàn, trong đó, tập trung vào các giải pháp về cơ chế chính sách, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ DNNVV…
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại