Bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14/12/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    14  – 160C 
Nhiệt độ cao nhất  :    24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 65%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:   14  – 160C 
Nhiệt độ cao nhất  :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 67%. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:   14  – 160C 
Nhiệt độ cao nhất  :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 65%. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại