Hội thảo "Giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hiệu quả hỗ trợ Thanh niên - Phụ nữ khởi nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh"

(BTV) Ngày 17/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hiệu quả hỗ trợ Thanh niên - Phụ nữ khởi nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo.


Sau hơn 2 năm triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp, đã có nhiều mô hình khởi nghiệp của đoàn viên Thanh niên và hội viên Phụ nữ mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, các giải pháp hỗ trợ thanh niên – phụ nữ khởi nghiệp vẫn chưa thực sự đột phá, nguồn lực còn yếu, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa chặt chẽ… Đoàn viên Thanh niên, hội viên Phụ nữ trên địa bàn vẫn chưa tiếp cận nhiều với các nguồn vốn ưu đãi, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

Hội thảo đã thu hút nhiều tham luận sâu sát của ngành, địa phương và một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh khởi nghiệp xoay quanh các vấn đề: Thực trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp; những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp; công tác hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp ở vùng nông thôn và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp… Trên cơ sở Hội thảo, nhằm đánh giá tình hình hỗ trợ thanh niên – phụ nữ khởi nghiệp, giải quyết những rào cản, tháo gỡ khó khăn đối với phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho đoàn viên Thanh niên và hội viên Phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, qua hơn 2 năm năm thực hiện, Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần xác định đối tượng tham gia khởi nghiệp, quan tâm phát triển các dự án khởi có quy mô lớn, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào khởi nghiệp. Tham mưu ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ người nông dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất tạo điều kiện phát triển các mô hình khởi nghiệp quy mô lớn. Tăng cường công tác đối thoại giữa cơ quan ban hành Nghị quyết, cơ quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và đối tượng thụ hưởng. Cần làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị để các mô hình khởi nghiệp thực sự mang lại hiệu quả. 
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại