Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Quế Võ khóa XIX

(BTV) Sáng 19/12, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.


Năm 2019, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quế Võ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh 2010 ước thực hiện cả năm đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2018; GRDP bình quân/người/năm đạt trên 2.800 USD/người/năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2018;Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 640 tỷ đồng, bằng 121,5% so với dự toán tỉnh, huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,51%... an sinh xã hội được đảm bảo,an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2020, huyện Quế Võ phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh 2010 đạt gần11.000 tỷ đồng; GRDP bình quân/người/năm đạt 3.035 đến 3.050 USD/người/năm; hoàn thành các tiêu chí để lập Đề án thành lập thị xã Quế Võ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giải quyết việc làm mới cho 2.800 đến 3.300 lao động; từ 80 đến 90% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” và 85% trở lên thôn, khu phố được công nhận “Làng, khu phố văn hóa”…

Kỳ họp thông qua các báo cáo, thông báo, tờ trình về thực hiện nhiệm vụ năm 2029 và phương hướng năm 2020 đối với các nội dung: Dự toán ngân sách Nhà nước; thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra; công tác kiểm sát; công tác thi hành án dân sự; công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường; công tác đảm bảo ANTT; hoạt động của HĐND huyện…

Dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12. 
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại