Hội thảo phân tích Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

(BTV) Sáng 03/5, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo phân tích Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018.


Theo kết quả Chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì thứ hạng trong nhóm những tỉnh/thành phố đạt điểm số cao nhất, điểm chung đạt 45,74 điểm (tăng 6,54 điểm so với năm 2017), xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là năm thứ 04 liên tiếp, tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm những tỉnh/thành phố đạt điểm số cao nhất về chỉ số PAPI. Trước đó, từ năm 2011 - 2014, tỉnh Bắc Ninh thuộc nhóm tỉnh có điểm trung bình thấp và thấp nhất cả nước.

Tại Hội thảo, đại diện các sở, ngành tham gia đóng góp các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số thành phần giảm điểm như: Củng cố quản trị điện tử và tiếp cận dịch vụ công điện tử đối với các dịch vụ hành chính công, giảm thiểu chi phí, nhất là chi phí không chính thức; nâng cao hiệu quả Trung tâm Hành chính công, nhất là Bộ phận “một cửa liên thông”cấp xã, phường. Tăng cường phối hợp giữa các địa phương để tìm giải pháp chung giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí, nguồn nước và các dạng ô nhiễm khác; các chính sách công, tổ chức, doanh nghiệp cần hướng trọng tâm về bảo vệ môi trường… qua đó, góp phần nâng cao, duy trì Chỉ số PAPI  nằm trong tốp 10 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại