Cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

(BTV) Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Số lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy có chiều hướng gia tăng. Sáng 03/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan và các địa phương để bàn các giải pháp khẩn cấp khống chế dịch bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của ngành Nông nghiệp và các địa phương về hiện trạng tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường các biện pháp khẩn cấp phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh; quy định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn; phân công, phân cấp rõ ràng và thực hiện việc kiểm tra thường xuyên công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Bằng mọi biện pháp ngăn chặn, không để dịch tiếp tục lây lan trên địa bàn trong thời gian tới.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y kiểm soát chặt chẽ quy trình tiêu hủy đối với lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, thực hiện nghiêm các quy định về khử trùng tiêu độc, sát trùng môi trường. Kiểm soát chặt chẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển lợn đến nơi tiêu hủy phải đảm bảo không để rơi vãi ra môi trường; người, phương tiện, dụng cụ sử dụng sau khi tiêu hủy phải được vệ sinh, sát trùng theo quy định. Trưng tập toàn bộ lực lượng bác sĩ thú y trong ngành tham gia giám sát dịch bệnh, giám sát quy trình tiêu hủy tại các địa phương. Tổ chức quay phim, chụp ảnh tại các điểm chôn lấp để làm tài liệu, lưu hồ sơ;

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các địa phương phân công cán bộ tham gia giám sát công tác phòng dịch xuống từng thôn, xóm, hàng ngày báo cáo kết quả về huyện để nắm tình hình và chủ động xử lý.

Cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động mua bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về mua bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành và địa phương liên quan thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để tổ chức thanh tra toàn diện công tác hỗ trợ tiêu hủy lợn, công tác tiêu hủy, chôn lấp lợn buộc phải tiêu hủy tại tất cả các địa phương trong tỉnh; tổ chức khai quật một số địa điểm chôn lấp lớn tại một số địa phương, nếu có dấu hiệu vi phạm, yêu cầu chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian xong trước ngày 13/5.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết nhất để phòng chống dịch tại địa phương. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để dịch lây lan, mất kiểm soát và để xảy ra các vấn đề tiêu cực có liên quan ở cấp cơ sở. Tổ chức thanh tra, kiểm tra một số địa phương và các hộ có đàn lợn buộc phải tiêu hủy lớn.

Sở Tài chính tiếp tục tổ chức xác định giá thịt lợn trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện công bố giá hàng tuần để các địa phương có cơ sở xác định giá hỗ trợ: đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ với mức 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy bắt buộc; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ mức 1,5 lần so với mức hỗ trợ lợn con, lợn thịt. 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, Phòng Cảnh sát môi trường xem xét một số điểm tiêu hủy lớn, nhạy cảm để tổ chức điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu tiêu cực….
                        Thanh Tùng – Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại