Bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/12/2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời trở rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    15  – 170C 
Nhiệt độ cao nhất  :    19 – 210C  
Độ ẩm trung bình: 86%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời trở rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    15  – 170C 
Nhiệt độ cao nhất  :    19 – 210C  
Độ ẩm trung bình: 88%.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời trở rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    15  – 170C 
Nhiệt độ cao nhất  :    19 – 210C  
Độ ẩm trung bình: 86%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại