Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Gia Bình, nhiệm kỳ 2016-2022

(BTV) Sáng 20/12, HĐND huyện Gia Bình khóa XIX tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2022, đây là Kỳ họp cuối cùng trong năm 2019 đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, đề ra nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.


Năm 2019, huyện Gia Bình đã thu được nhiều kết quả ấn tượng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Huyện vẫn tiếp tục dẫn đầu trong tình về sản xuất nông nghiệp; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo các xã, ngành duy trì và nâng cao các tiêu chí để phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu ngân sách có bước tiến vượt bậc, cao 305% so với dự toán đầu năm, bằng 164% cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được duy trì và có nhiều kết quả nổi bật. Lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, thường xuyên quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách; năm 2019, Gia Bình phát triển ổn định, hoàn thành cơ bản 3 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, 4 nhiệm vụ trọng tâm của huyện, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm 2020.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường biểu dương những kết quả đã đạt được của Gia Bình trong năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Gia Bình cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tạo tiền đề bước vào năm 2020, năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra. Xây dựng định hướng và thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phù hợp, đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt là chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp; tổ chức rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn tại ở các địa phương. Huyện cần chủ động công tác chuẩn bị các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán trong thời gian tới.
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại