Thường trực HĐND tỉnh giao ban quý IV/2019

(BTV) Chiều 24/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, quý IV/2019. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.


Thảo luận, cho ý kiến đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, hội nghị đánh giá: Năm 2019, HĐND tỉnh hoàn thành kế hoạch công tác, các hoạt động của HĐND đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức các kỳ họp có nhiều đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên, chất lượng các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết được bảo đảm đúng pháp luật; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có đổi mới. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định. Tuy nhiên, còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc chuẩn bị thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh có lúc còn chậm, thiếu tính phản biện; một số cuộc giám sát chất lượng chưa cao; một số đại biểu chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa các cơ quan của HĐND với nhau và với các cơ quan chức năng của tỉnh có lúc chưa nhịp nhàng. Hội nghị cũng thông qua dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện các hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020; nghe tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định sự cần thiết xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thực hiện thủ tục ban hành; các Ban và Văn phòng, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh, của các Ban HĐND tỉnh năm 2020 và chương trình giám sát năm 2020; thực hiện tốt việc báo cáo công tác hàng tháng theo quy định. 
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại