Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương

(BTV) Ngày 9/5, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương.


Tại Hội nghị, các chuyên viên, cán bộ quản lý thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trao đổi khái quát về bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); kết quả khảo sát DDCI Bắc Ninh năm 2018; tầm quan trọng của việc của việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương hướng tới thúc đẩy phát triển; phương pháp thực hiện và bộ công cụ thực hiện đánh giá DDCI tại Bắc Ninh; các bước tiến hành điều tra khảo sát; từ nhận thức tới hành vi tích cực, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân… Bộ chỉ số DDCI của tỉnh gồm có 8 chỉ số gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu. 

Mục tiêu triển khai bộ chỉ số DDCI là thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh; nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban, ngành, địa phương; rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành, địa phương; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch đến nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền; tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, địa phương, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
Hữu Vang- Phạm Quý 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại