Bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28/12/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa
Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất:     17 – 190C  
Độ ẩm trung bình: 70%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa
Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất:     17 – 190C  
Độ ẩm trung bình: 72%. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa
Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    14 – 160C 
Nhiệt độ cao nhất:     17 – 190C  
Độ ẩm trung bình: 70%. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại