Hội thảo hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THCS

(BTV) Sáng 27/12, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả khảo nghiệm chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THCS theo hướng tiếp cận phát triển năng lực người học”.


Gần 30 bài tham luận của các giáo viên trong và ngoài tỉnh đã tập trung vào các nội dung: Đề xuất mô hình, xây dựng nội dung hoặc kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường THCS; tổng kết đánh giá kết quả khảo nghiệm, tìm ra những ưu điểm, tồn tại và hạn chế, các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực tế của đề tài cấp tỉnh “Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS theo hướng tiếp cận phát triển năng lực, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”. 

Hội thảo là kết quả của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trong 2 năm nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện thí điểm tại 9 trường phổ thông trong tỉnh với 41 hoạt động trải nghiệm giáo dục, 5 chủ đề, 15 chủ điểm và xây dựng 136 hoạt động trải nghiệm trong 7 môn học. Đồng thời tiến hành đánh giá chất lượng đề tài qua 1.200 phiếu điều tra với cán bộ quản lý, phụ huynh - nhân dân, giáo viên và học sinh. Qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện trên địa bàn.  
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại