Bản tin dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31/12/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có lúc  có mưa nhỏ.
Gió nhẹ, sau chuyển Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất:    16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất:     22 – 240C  
Độ ẩm trung bình: 80%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió nhẹ, sau chuyển Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất:    16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất:     22 – 240C  
Độ ẩm trung bình: 83%.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió nhẹ, sau chuyển Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất:    16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất:     22 – 240C  
Độ ẩm trung bình: 80%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại