Lễ giao nhận hồ sơ, tài liệu từ lưu trữ cơ quan vào lưu trữ lịch sử

(BTV) Sáng 15/5, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ giao nhận hồ sơ, tài liệu từ lưu trữ cơ quan vào lưu trữ lịch sử.

Tại buổi Lễ, đại diện các sở: Nội Vụ, Y tế và Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết, giao nhận 404 hồ sơ, tài liệu, thời gian từ năm 1997 - 2011 có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ để lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 338 hồ sơ, tài liệu có giá trị về công tác tham mưu, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài; đấu thầu, đăng ký kinh doanh, quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân... Sở Y tế gồm: 66 hồ sơ, tài liệu có giá trị về công tác tham mưu, quản lý Nhà nước và hoạt động y tế như khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, y dược cổ truyền, sức khỏe cộng đồng...

Việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ của 2 cơ quan vào Lưu trữ lịch sử tỉnh nhằm hoàn thiện các Phông lưu trữ của tỉnh và Phông lưu trữ Quốc gia. Tài liệu lưu trữ sẽ tiếp tục được bảo quản, khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động nghiên cứu lịch sử, khoa học... góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại