Bản tin dự báo thời tiết đêm 02 ngày 03/01/2020

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 21C 
Nhiệt độ cao nhất:     24 – 26C  
Độ ẩm trung bình: 75%. 
   
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 21C 
Nhiệt độ cao nhất:     24 – 26C  
Độ ẩm trung bình: 78%.
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 21C 
Nhiệt độ cao nhất:     24 – 26C  
Độ ẩm trung bình: 75%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại