Bản tin dự báo thời tiết đêm 03 ngày 04 tháng 01 năm 2020

BTV


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  gần sáng và ngày mai có lúc có mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất:     23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 82%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  gần sáng và ngày mai có lúc có mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất:     23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 85%.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  gần sáng và ngày mai có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể. 
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất:     23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 82%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại