Sở Nội vụ tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2019

(BTV) Sáng 21/5, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn “Quản lý văn bản điện tử trong công tác văn thư và điều hành công việc điện tử của cơ quan, tổ chức” cho hơn 100 cán bộ công chức, viên chức thuộc bộ phận văn thư, lưu trữ và văn phòng của các sở, ban ngành, các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt về nội dung: Thông tư 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ, quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử, trong quá trình xử lý các công việc của các cơ quan, tổ chức và quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
    
Thông qua tập huấn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ hiểu rõ được các Nghị định, Quyết định, các Thông tư và Chỉ thị từ Trung ương tới địa phương trong lĩnh vực văn thư và lưu trữ; tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện ứng dụng tại cơ quan, đơn vị của mình, làm tốt công tác lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng, góp phần xây dựng thành phố thông minh, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.
    Vũ Tuyển, Tiến Thật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại