Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”

(BTV) Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý 2020.


Đợt thi đua thực hiện từ ngày 03/01 - 03/02/2020 với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của trên về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình; tham mưu, tham gia xử lý kịp thời các vụ việc, không để bị động bất ngờ; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố thảm hoạ, thiên tai giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp với các lực lượng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát lệnh gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ và làm tốt mọi công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2020. Tập trung xây dựng hoàn thành kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2020; tham mưu, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp chặt chẽ, đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt; làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, củng cố thao trường bãi tập cho huấn luyện. 100% cán bộ, nhân viên cơ quan chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của UBND tỉnh và của Bộ CHQS tỉnh. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy gắn với thực hiện phát động thi đua “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng nét đẹp văn hóa quân sự chính quy, kỷ luật, tận tụy, chuyên nghiệp; xây dựng cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các cơ quan, phân đội tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vui đón Tết Nguyên đán Canh Tý an toàn tiết kiệm. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với nước, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thi đấu thể thao, đảm bảo sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho bộ đội. Hưởng ứng và thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây”. Mỗi cơ quan, phân đội đề cao vai trò trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ đ¬ể phong trào thi đua của cơ quan đạt hiệu quả thiết thực./. 
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại