Bản tin dự báo thời tiết đêm 06 ngày 07/01/2020

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất:     25 – 270C  
Độ ẩm trung bình: 85%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất:     25 – 270C  
Độ ẩm trung bình: 87%.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. 
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất:     25 – 270C  
Độ ẩm trung bình: 85%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại