Phường Vũ Ninh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(BTV) Sáng 22/5, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ.


Hội nghị tập trung đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong đó nhấn mạnh, từ khi triển khai, nhận thức của cấp ủy, Chi bộ, khu phố, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực. 100% Chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký làm theo với các nội dung, giải pháp và thời gian cụ thể. Ban Thường vụ Đảng ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành heo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ngày càng phát triển một cách toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến tham luận phân tích những nguyên nhân của tồn tại hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05 trong thời gian tiếp theo. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại