Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ 2020

(BTV) Chiều 06/1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2019, tình hình tư tưởng, việc làm, thu nhập, đời sống của cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ bản ổn định; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động thường xuyên được củng cố; duy trì mối quan hệ chặt chẽ, hài hòa giữa Công đoàn với các cấp chính quyền, tạo động lực cho đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả xếp loại cuối năm, 100% Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%.

Năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua được nhận khen thưởng. 
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại