Đoàn giám sát an toàn thực phẩm của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Gia Bình

(BTV) Ngày 21/5, đoàn giám sát an toàn thực phẩm của Tỉnh ủy đã về giám sát thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm” tại huyện Gia Bình.


Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Gia Bình đã tập trung lãnh đạo, quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến 100% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn. Lấy công tác tuyên truyền, phòng ngừa là chính, kết hợp với sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác giám sát, kiểm tra được chú trọng, trong 3 năm, các ngành chức năng của huyện đã tiến hành kiểm tra 351 cơ sở, nhắc nhở, xử phạt 43 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, nhờ vậy đã  không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 
           
Sau khi giám sát trực tiếp tại địa bàn xã Quỳnh Phú, thị trấn Gia Bình và làm việc với Huyện ủy Gia Bình, đoàn giám sát của Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Gia Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò của các ngành chức năng đối với công tác an toàn thực phẩm; chú trọng việc lưu trữ hồ sơ văn bản chỉ đạo và thực hiện an toàn thực phẩm; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết nhằm đánh giá, rút ra kinh nghiệm để thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất.
Đài Phát thanh Gia Bình 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại