Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2020

(BTV) Chiều 06/01, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 30.430 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán; trong đó, thu nội địa đạt gần 24.370 tỷ đồng, vượt 15% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương là hơn 18.900 tỷ đồng, vượt 7% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển là gần 10.570 tỷ đồng, chi thường xuyên là 8.300 tỷ đồng. Ngành Tài chính đã thực hiện tốt Nghị quyết 94 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; thẩm tra xong 109 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị đề nghị quyết toán là hơn 2.200 tỷ đồng; tham gia thẩm định 71 phương án giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường; xác định điều chỉnh hệ số giá đất của 24 dự án theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố; thẩm định 6 phương án giá hàng hóa dịch vụ…

Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND tỉnh quyết định là 29.326 tỷ đồng. Trong đó, thu nội tăng 7,6%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 5,1%. Tổng chi ngân sách địa phương ước 19.375 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2019. Để đạt được mục tiêu đặt ra, các cơ quan Tài chính thực hiện các giải pháp của Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối của nền kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách, quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trọng thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản công…
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại