Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

(BTV) Sáng 07/01, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.


Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh có 338.375 hội viên hội khuyến học, 1.614 Chi hội, 4.314 Ban Khuyến học và 126 Trung tâm Học tập cộng đồng. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh đến tất cả các cấp Hội… Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”: Đến nay, toàn tỉnh đã có 184.412 gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập, 3.752 dòng họ học tập, 643 đơn vị học tập và 528 cộng đồng học tập. Quỹ Khuyến học toàn tỉnh không ngừng được mở rộng, toàn tỉnh đạt 91 tỷ đồng năm 2019, trong năm quỹ đã trao trên 5 tỷ đồng.

Năm 2020, Hội Khuyến học tiếp tục thực hiện tốt các kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn với Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, tập trung tốt mọi điều kiện để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh (10/7/2000 – 10/7/2020).

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã và Sở Lạo động, Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Chu Oánh – Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại